Strop Teriva Plus

Strop Teriva PLUS

Strop Teriva Plus – Korzyści

  • 20% mniej betonu układanego na budowie (beton układany tylko w przestrzeniach pomiędzy pustakami)
  • rozpiętość 6,6 m jako strop jednoprzęsłowy (brak zbrojeń przypodporowych)
  • łatwiejsze układanie stropu w odniesieniu do klasycznej TERIVY
  • niższe koszty wykonania stropu
  • 100% pewność zachowania wysokości konstrukcyjnej stropu

W rozwiązaniu tym, przestrzenie występujące pomiędzy belkami stropowymi wypełnia się pustakami keramzyto- betonowymi, gdzie wysokość pustaka równa wysokości konstrukcyjnej stropu. Specyficzna konstrukcja pustaka – nadlewka z keramzytobetonu oraz niesymetryczne ułożenie komór umożliwia redukcję kosztów całkowitych wykonania stropu z uwagi na oszczędność betonu układanego na budowie oraz zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne oraz akustyczne.
W przypadku tego rozwiązania ilość betonu wypełniającego żebra stropu jest dokładnie taka jak przewidziano w dokumentacji. Eliminuje to możliwość powstania błędów podczas betonowania stropu, takich jak zmniejszenie wysokości stropu, co znacznie obniża nośność lub zwiększenie grubości stropu, co zwiększa wagę stropu oraz koszty.

W górnej płycie znajduje się rowek, który podczas betonowania stropu wypełnia się betonem monolityzującym strop. Poprzez beton w rowku uzyskuje się silne połączenie elementów (pustaków), boki pustaków przylegają do siebie na całej powierzchni. To połączenie umożliwia przeniesienie naprężeń ściskających w stropie, nie tylko przez beton w żebrach nad belką, lecz także przez pustaki wypełniające przestrzenie międzybelkowe. Rozwiązanie to pozwala na rozszerzenie funkcjonalności pustaka stropowego, który dotychczas pełnił funkcję wypełniacza przestrzeni między belkowej a w nowym rozwiązaniu staje się dodatkowo elementem konstrukcyjnym i przejmuje część obciążeń ściskających w stropie. Dzięki temu zmniejszają się ugięcia w stropie.

Kolejną bardzo istotną cechą stropu są lepsze parametry termoizolacyjne.

  • Dla przepływu ciepła od dołu do góry – 0,724 m2K/W
  • Dla przepływu ciepła od góry do dołu – 0,844 m2K/W
W stosunku do pustaka 3 komorowego uzyskujemy wzrost termoizolacyjności o 128%

Strop Teriva Plus – Parametry techniczne

Teriva Termo Plus

Rozpiętość stropu max 7,2 [m]
Osiowy rozstaw belek 60 [cm]
Wysokość konstrukcyjna 24 [cm]
Grubość nadbetonu 0 [cm]
Masa 1m2 stropu około 257 [kg]
Wariant produktu keramzyt, beton
Waga pustaka ker 12 kg [szt]
Waga pustaka bet 15 kg [szt]